Dây Và Cáp Điện

Thiết Bị Đóng Cắt

Thiết Bị Điện Khác

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Vũ Xuân Biên
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0912 476 436
(0241) 3828170
Điện Thoại:
(0241) 3828170
Fax:
(0241) 3896990
Địa chỉ:
Khu Hòa Đình, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Sơn
Địa chỉ:
Khu Hòa Đình, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại:
(0241) 3828170
Fax:
(0241) 3896990
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường