Dây Và Cáp Điện

Thiết Bị Đóng Cắt

Thiết Bị Điện Khác

thông tin liên hệ
Vũ Xuân Biên
Giám Đốc
0912 476 436 - (0241) 3828170

Dây Và Cáp Điện

Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Dây Điện Mềm
Dây Điện Mềm
Dây Điện Mềm
Dây Điện Mềm
Dây Điện Từ
Dây Điện Từ
Dây Điện Từ
Dây Điện Từ

Thiết Bị Đóng Cắt

Khởi động từ
Khởi động từ
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Rơle nhiệt
Rơle nhiệt
TB đóng ngắt & chuyển mạch
TB đóng ngắt & chuyển mạch
Aptomat gài 1 cực, 3 cực, 4 cực
Aptomat gài 1 cực, 3 cực, 4 cực
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Rơle nhiệt
Rơle nhiệt

Thiết Bị Đường Dây & TBA

Cầu Chì Ong
Cầu Chì Ong
Cầu Chì Tự Rơi
Cầu Chì Tự Rơi
Cầu Dao Cách Ly
Cầu Dao Cách Ly
Cầu Dao Phụ Tải
Cầu Dao Phụ Tải
Cầu Dao Cách Ly
Cầu Dao Cách Ly
Khóa Néo
Khóa Néo
Ty Sứ Cao Thế
Ty Sứ Cao Thế
Thanh Cách Điện
Thanh Cách Điện

Thiết Bị Điện Khác

Cột Đèn
Cột Đèn
Pha Đèn
Pha Đèn
Pha Đèn
Pha Đèn
Tủ Điện Lắp Sẵn
Tủ Điện Lắp Sẵn
Tủ Điện Lắp Sẵn
Tủ Điện Lắp Sẵn
Ống Luồn Dây
Ống Luồn Dây
Ống Luồn Dây
Ống Luồn Dây
Khớp Nối
Khớp Nối